ทำให้การหาคน (สรรหาบุคลากร) เป็นเรื่องง่ายๆ (ตอนที่ 2)

ครั้งที่แล้ว ตอนที่ 1 ก็ทำให้ท่านๆ ได้ทราบว่าขั้นตอนการทำสรรหาว่าจ้าง (Recruitment) แบบเดิม ๆ มีหลายขั้นตอน ทำให้สูญเสียเวลาและกำลังคนโดยใช่เหตุ ครั้งนี้เราจะมาทำความเข้าใจเพิ่มเติมว่าทำอย่างไรการสรรหาคนเป็นเรื่องง่ายๆ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ATS (Applicant Tracking System) โปรแกรมติดตามผู้สมัครงาน เปรียบเทียบกัน ช็อต ต่อ ช็อต กับขั้นตอนเดิม ๆ การสมัครงาน / การเก็บประวัติผู้สมัคร การค้นหาผู้สมัคร การนัดสัมภาษณ์ / บันทึกการนัดสัมภาษณ์ การแจ้งผลการสัมภาษณ์ การแข่งขันสูง การจะได้พนักงานคนหนึ่งมาร่วมงานนอกจากคนที่ใช่แล้ว ความรวดเร็ว ความถูกต้องแม่นยำ การลดขั้นตอนการทำงาน ใช้คนหนึ่งคนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เครื่องมือก็จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถช่วยท่านได้และหลายองค์กรไม่ควรมองข้าม