ทำให้การหาคน (สรรหาบุคลากร) เป็นเรื่องง่ายๆ (ตอนที่ 2)

ครั้งที่แล้ว ตอนที่ 1 ก็ทำให้ท่านๆ ได้ทราบว่าขั้นตอนการทำสรรหาว่าจ้าง (Recruitment) แบบเดิม ๆ มีหลายขั้นตอน ทำให้สูญเสียเวลาและกำลังคนโดยใช่เหตุ ครั้งนี้เราจะมาทำความเข้าใจเพิ่มเติมว่าทำอย่างไรการสรรหาคนเป็นเรื่องง่ายๆ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ATS (Applicant Tracking System) โปรแกรมติดตามผู้สมัครงาน เปรียบเทียบกัน ช็อต ต่อ ช็อต กับขั้นตอนเดิม ๆ การสมัครงาน / การเก็บประวัติผู้สมัคร การค้นหาผู้สมัคร การนัดสัมภาษณ์ / บันทึกการนัดสัมภาษณ์ การแจ้งผลการสัมภาษณ์ การแข่งขันสูง การจะได้พนักงานคนหนึ่งมาร่วมงานนอกจากคนที่ใช่แล้ว ความรวดเร็ว ความถูกต้องแม่นยำ การลดขั้นตอนการทำงาน ใช้คนหนึ่งคนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เครื่องมือก็จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถช่วยท่านได้และหลายองค์กรไม่ควรมองข้าม

ทำให้การหาคน (สรรหาบุคลากร) เป็นเรื่องง่ายๆ (ตอนที่ 1)

ท่านเจ้าของธุรกิจ / ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล / ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือบางองค์กรเรียก Team People การเรียกชื่อทีมอาจจะต่าง ๆ กันที่ concept ของการบริหาร แต่สุดท้ายทุกองค์กรก็ต้องสรรหา (Recruit) คนที่เก่งและใช่เข้ามาเป็นฟันเฟื่องในการช่วยผลักดันธุรกิจทั้งสิ้น หากเราจะมีระบบ หรือโปรแกรมอะไรสักอย่างมาช่วยงานสรรหาก็ต้องมานั่งเขียนรายการ Pain Point ที่เกิดขึ้นในกระบวนการสรรหาว่าจ้าง (Recruitment) ว่ามีอะไรบ้างแล้วเราอยากจะอุดช่องโหว่ตนี้ได้อย่างไร ลองมาดูตามตารางนี้ไปพร้อมกันค่ะ การร้องขอ Manpower Request การเปิดรับสมัครงาน ขั้นตอนเยอะ รายละเอียดแยะ ยังๆ ยังไม่จบนะคะ ยังมีตอนที่ 2 ในครั้งหน้าค่ะ