Applicant Tracking System คืออะไร

Applicant Tracking System หรือ ATS

ทำให้คุณ เจอคนเก่ง ได้คนที่ใช่ ในเวลาที่เหมาะสม

Applicant Tracking System หรือ ATS คืออะไร

A = Applicant ผู้สมัคร

T = Tracking การติดตาม

S = System ระบบ

จะเรียกว่า ระบบติดตามผู้สมัครงาน หรือเรียกง่ายๆ ว่า ATS คือ โปรแกรมสำเร็จรูปที่มาช่วยกระบวนการสรรหาว่าจ้าง (Recruitment pipeline) ให้กับนายจ้างทุกประเภทธุรกิจ

ทำไมต้องเลือกใช้ ATS

การสรรหาผู้สมัครที่มีความสามารถและการจ้างงานคนที่ใช่เข้ามาร่วมงานมีผลทำให้องค์กรสามารถเติบโตเท่าทันการแข่งขันในธุรกิจ นี่คือ เหตุผลว่าทำไมธุรกิจจำนวนมากจึงยอมจ่ายงบจำนวนมากให้กับการสรรหาบุคคลากร

แต่การคัดเลือกคนที่เก่งและคนที่ใช่มาร่วมงานกับองค์กรมีการแข่งขันสูงขึ้นทุกวัน ทำให้เหล่า Recruiter หรือ Talent Acquisition ต้องหาตัวช่วยหรือมีระบบฯ เข้ามาช่วยบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ตั้งแต่ช่วยค้นหาผู้มีความสามารถโดดเด่น ประเมินศักยภาพ ติดตามกระบวนการสัมภาษณ์ ประเมินประสิทธิภาพผู้สมัคร ยื่นข้อเสนอ และจ้างงาน ทั้งหมดนี้มีชุดข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์รายงานที่มีอยู่ในระบบ ATS

ATS กับกระบวนการขั้นตอนการสรรหาว่าจ้าง

1. ขั้นตอนการสรรหา

1.1 การเปิดรับสมัครงาน

– Post Job ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท (Job Board) ที่เดียวก็สามารถไปแสดงบนหน้าเว็บจัดหางานอื่นๆ ได้เลย

– สร้าง Link สำหรับให้ผู้สมัครยื่น Resume กรอกข้อมูลที่ Recruiter ต้องการ

– ติดตั้งแบบทดสอบออนไลน์ แบบทดสอบด้านพฤติกรรม และสามารถแสดงผลประเมินได้เลย

1.2 การเก็บข้อมูลผู้สมัคร

– ระบบนำข้อมูลผู้สมัครมาจัดเก็บและเรียงลำดับอย่างเป็นระบบ

– ลดการกรอกข้อมูลซ้ำซ้อน เพราะถ้าเจอคนที่ใช่คุณก็แค่ส่ง Link ให้เค้ากรอกข้อมูลเพิ่มเพื่อเรียกสัมภาษณ์

– มีเครื่องมือช่วยกรองผู้สมัครงานที่ตรงกับคุณสมบัติเพื่อเรียกสัมภาษณ์

1.3 ส่งขออนุมัติเรียกสัมภาษณ์

– ลดการใช้กระดาษ ระบบสามารถส่ง e-file เพื่อให้ต้นสังกัดพิจารณา

– เมื่อต้นสังกัดเห็นชอบ คุณสามารถคลิกปุ่ม “นัดสัมภาษณ์” ระบบจะส่งเมลอัตโนมัติไปหาผู้สมัครเพื่อนัดวัน และมีเมลแจ้งกลับไปที่ต้นสังกัดในเวลาเดียวกัน

– การเปลี่ยนแปลงเวลาสัมภาษณ์เพียงแค่เปลี่ยนฐานข้อมูลจุดเดียวก็สามารถยืนยันไปที่ผู้สมัครและต้นสังกัดในเวลาเดียวกันเช่นกัน

1.4 วันสัมภาษณ์

– การให้ผู้สมัครต้องมากรอกใบสมัครหน้าห้องสัมภาษณ์คงเป็นเรื่องล้าสมัยไปแล้ว เพราะข้อมูลอยู่ในระบบทั้งหมด recruiter สามารถปรินท์ออกมาได้เลย

1.5 บรรจุผ่านการคัดเลือก

– เมื่อผ่านการสัมภาษณ์ Recruiter เพียงแค่กลับไปคลิกที่ระบบเป็นสถานะผู้สมัครเป็น ผ่านการคัดเลือก เพื่อดำเนินการขั้นตอนการรับเข้าเป็นพนักงาน

ความสามารถขอระบบ ATS ยังรวมมีประโยชน์อีกมากมายที่จะนำมาเล่าให้ฟังในครั้งหน้าค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ