ทำให้การหาคน (สรรหาบุคลากร) เป็นเรื่องง่ายๆ (ตอนที่ 1)

ท่านเจ้าของธุรกิจ / ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล / ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือบางองค์กรเรียก Team People การเรียกชื่อทีมอาจจะต่าง ๆ กันที่ concept ของการบริหาร แต่สุดท้ายทุกองค์กรก็ต้องสรรหา (Recruit) คนที่เก่งและใช่เข้ามาเป็นฟันเฟื่องในการช่วยผลักดันธุรกิจทั้งสิ้น หากเราจะมีระบบ หรือโปรแกรมอะไรสักอย่างมาช่วยงานสรรหาก็ต้องมานั่งเขียนรายการ Pain Point ที่เกิดขึ้นในกระบวนการสรรหาว่าจ้าง (Recruitment) ว่ามีอะไรบ้างแล้วเราอยากจะอุดช่องโหว่ตนี้ได้อย่างไร ลองมาดูตามตารางนี้ไปพร้อมกันค่ะ การร้องขอ Manpower Request การเปิดรับสมัครงาน ขั้นตอนเยอะ รายละเอียดแยะ ยังๆ ยังไม่จบนะคะ ยังมีตอนที่ 2 ในครั้งหน้าค่ะ

Applicant Tracking System คืออะไร

Applicant Tracking System หรือ ATS ทำให้คุณ เจอคนเก่ง ได้คนที่ใช่ ในเวลาที่เหมาะสม Applicant Tracking System หรือ ATS คืออะไร A = Applicant ผู้สมัคร T = Tracking การติดตาม S = System ระบบ จะเรียกว่า ระบบติดตามผู้สมัครงาน หรือเรียกง่ายๆ ว่า ATS คือ โปรแกรมสำเร็จรูปที่มาช่วยกระบวนการสรรหาว่าจ้าง (Recruitment pipeline) ให้กับนายจ้างทุกประเภทธุรกิจ ทำไมต้องเลือกใช้ ATS การสรรหาผู้สมัครที่มีความสามารถและการจ้างงานคนที่ใช่เข้ามาร่วมงานมีผลทำให้องค์กรสามารถเติบโตเท่าทันการแข่งขันในธุรกิจ นี่คือ เหตุผลว่าทำไมธุรกิจจำนวนมากจึงยอมจ่ายงบจำนวนมากให้กับการสรรหาบุคคลากร แต่การคัดเลือกคนที่เก่งและคนที่ใช่มาร่วมงานกับองค์กรมีการแข่งขันสูงขึ้นทุกวัน ทำให้เหล่า Recruiter หรือ Talent Acquisition ต้องหาตัวช่วยหรือมีระบบฯ เข้ามาช่วยบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ตั้งแต่ช่วยค้นหาผู้มีความสามารถโดดเด่น ประเมินศักยภาพ ติดตามกระบวนการสัมภาษณ์ ประเมินประสิทธิภาพผู้สมัคร ยื่นข้อเสนอ… Continue reading Applicant Tracking System คืออะไร