ทำให้การหาคน (สรรหาบุคลากร) เป็นเรื่องง่ายๆ (ตอนที่ 1)

ท่านเจ้าของธุรกิจ / ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล / ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือบางองค์กรเรียก Team People การเรียกชื่อทีมอาจจะต่าง ๆ กันที่ concept ของการบริหาร แต่สุดท้ายทุกองค์กรก็ต้องสรรหา (Recruit) คนที่เก่งและใช่เข้ามาเป็นฟันเฟื่องในการช่วยผลักดันธุรกิจทั้งสิ้น หากเราจะมีระบบ หรือโปรแกรมอะไรสักอย่างมาช่วยงานสรรหาก็ต้องมานั่งเขียนรายการ Pain Point ที่เกิดขึ้นในกระบวนการสรรหาว่าจ้าง (Recruitment) ว่ามีอะไรบ้างแล้วเราอยากจะอุดช่องโหว่ตนี้ได้อย่างไร ลองมาดูตามตารางนี้ไปพร้อมกันค่ะ การร้องขอ Manpower Request การเปิดรับสมัครงาน ขั้นตอนเยอะ รายละเอียดแยะ ยังๆ ยังไม่จบนะคะ ยังมีตอนที่ 2 ในครั้งหน้าค่ะ